SAFE var med och hjälpte till med att organisera Tillsammansdagen. Vi visade upp levantiskt kultur genom både kläder och maten!
Drygt 500 pers som provade vår mat tyckte att den var god.