På grund av den ökande narkotika- och nikotinförbrukningen bland ungdomar kontaktade SAFE ungdomscoacherna i Hallstahammar så att de kan informera föräldrarna om riskerna för olika droger, cigaretter och vattenpipa bland både vuxna och barn, hur man kan ta reda på om ens barn förbrukar olika sorter narkotika och nikotin, några tips och råd om hur man ska göra för att kunna hantera en sån situation samt även så fick föräldrarna tips om hur de själva kan sluta röka och vem de kan kontakta för att få hjälp.