Det finns rätt många familjer i Hallstahammar som kommer från andra länder särskilt från Mellanöstern. Vi är en av de som hjälper med integrationsaktiviteter.

Detta som vi måste tänka på är att integration handlar inte bara om att visa den andra sin egen kultur utan att lära känna varandras idéer samt ta reda på vad som måste ändras för att kunna leva ett skötsamt och bra liv i Sverige.